مناقصات و مزایدات

صفحه اصلی / مناقصات و مزایدات
سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان در نظر دارد نسبت به واگذاری یک قطعه زمین در فاز کانی غیر فلزی و یک قطعه زمین در فاز غذایی – دارویی شهرک صنعتی فجر گرمسار از طریق مزایده اقدام نماید . لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت اخذ شرایط و ارائه پیشنهاد قیمت ، حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ نشر این آگهی در روزنامه به سازمان همیاری مراجعه و یا با شماره ۳۳۳۶۱۲۸۱ و ۳۳۳۶۱۳۶۸-۰۲۳ تماس حاصل نمایند .
 
تاریخ درج آگهی : ۱۳۹۹/۱۱/۱۵