تصاویر مربوط به پروژه بازار روز شهمیرزاد

صفحه اصلی / تصاویر پروژه ها / تصاویر مربوط به پروژه بازار روز شهمیرزاد

پروژه بازار روز شهمیرزاد

مشخصات پروژه :

مبلغ قرارداد : ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
مدت اجرا : ۶ ماه

توضیحات :

پروژه عملیات اجرایی احداث ۲۸ باب غرفه تجاری در منطقه بازار روز شهمیرزاد

عکس های   مربوط  به    پروژه    بازار    روز شهمیرزاد

عکس های   مربوط  به  پیشرفت فیزیکی   پروژه    بازار    روز شهمیرزاد   ( اتمام نما    کاری و پاکسازی نخاله ها ی واحد های تجاری )