تصاویر مربوط به پروژه عملیات راه سازی در شهرک صنعتی سرخه

صفحه اصلی / تصاویر پروژه ها / تصاویر مربوط به پروژه عملیات راه سازی در شهرک صنعتی سرخه
پروژه عملیات خاکبرداری و راهسازی در شهرک صنعتی سرخه

مشخصات پروژه :

شامل ۲ فاز جمعاً ۱۶ کیلومتر
مبلغ پیمان : ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
مدت اجرا : ۶ ماه

توضیحات :

انجام عملیات راه سازی در شهرک صنعتی سرخه
کارفرما : شرکت توسعه اعیان گستر
پیمانکار : سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان


تصاویر مربوط به پیشرفت فیزیکی پروژه مربوط به تاریخ ۱۹ آبان ماه ۹۷

تصاویر مربوط به پیشرفت فیزیکی پروژه مربوط به تاریخ ۲۵آبان ماه ۹۷

 

تصاویر مربوط به پیشرفت فیزیکی پروژه مربوط به تاریخ  ۱۲ دی ماه ۹۷