ادامه روند عملیات ساخت پروژه مسکونی مدیران

صفحه اصلی / تصاویر پروژه ها / ادامه روند عملیات ساخت پروژه مسکونی مدیران

خبر های روز

 

مشخصات :

نوع فعالیت : ساخت پروژه ساختمان اداری سازمان همیاری شهرداری های استان سمنان

وضعیت : در حال اجرا

پیشرفت فیزیکی :

اتمام آرماتوربندی  فونداسیون

آغاز عملیات ستون گذاری

تصاویر مربوط به عملیات ساخت پر وژه مسکونی  ساختمان اداری سازمان

سمنان - بلوار پارک علم و فناوری (فرمانداری سابق ) سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان

۰۲۳-۳۳۳۶۱۲۸۳-۳۳۳۶۱۲۸۱

info@semnan-Hamyar.org