ادامه عملیات ساخت پروژه مسکونی بلوار استقلال

خبر های روز مشخصات : نوع فعالیت : ساخت پروژه مسکونی ۱۰ واحدی موقعیت : مدیران وضعیت : در حال اجرا گزارشی از اقدامات صورت گرفته شده در خصوص پیشرفت روند ساخت پروژه مسکونی ۱۴ واحدی بلوار استقلال : ادامه اجرای نمای ساختمان ضلع جنوبی سمنان – بلوار پارک علم و فناوری (فرمانداری سابق )

قیر پاشی و آسفالت معابر در شهرک صنعتی جنت آباد

خبر های روز مشخصات : نوع فعالیت : قیر پاشی و روکش آسفالت موقعیت: شهرک صنعتی جنت آباد ایوانکی وضعیت : در حال اجرا به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری های استان سمنان:  از ابتدای سال تا کنون حدود ۹۴۵۰ متر مربع قیرپاشی و روکش آسفالت در این شهرک انجام شده که از این مقدار

ادامه روند عملیات ساخت پروژه مسکونی مدیران

خبر های روز   مشخصات : نوع فعالیت : ساخت پروژه ساختمان اداری سازمان همیاری شهرداری های استان سمنان وضعیت : در حال اجرا پیشرفت فیزیکی : اتمام آرماتوربندی  فونداسیون آغاز عملیات ستون گذاری تصاویر مربوط به عملیات ساخت پر وژه مسکونی  ساختمان اداری سازمان قبلی بعدی سمنان – بلوار پارک علم و فناوری (فرمانداری

ادامه عملیات ساخت پروژه مسکونی بلوار استقلال

خبر های روز  مشخصات : نوع فعالیت : ساخت پروژه مسکونی ۱۴ واحدی موقعیت: بلوار استقلال وضعیت : در حال اجرا گزارشی از اقدامات صورت گرفته شده در خصوص پیشرفت روند ساخت پروژه مسکونی۱۴واحدی بلوار استقلال :  ادامه اجرای نمای ساختمان تصاویر مربوط به عملیات ساخت پر وژه مسکونی بلوار استقلال قبلی بعدی سمنان –

ادامه روند عملیات احداث پل تقاطع راه آهن / خیرآباد

خبر های روز  مشخصات : نوع فعالیت : احداث پروژه پل خیرآباد وضعیت : در حال اجرا ادامه روند عملیات احداث پل تقاطع راه آهن – خیرآباد که به شرح ذیل می باشد : زیرسازی و آماده سازی معبر آغاز اجرای جدول گذاری  آغاز اجرای لوله کشی فاضلاب تصاویر مربوط به عملیات احداث پروژه پل

ادامه روند عملیات احداث پل تقاطع راه آهن / خیرآباد

خبر های روز   مشخصات : نوع فعالیت : احداث پروژه پل خیرآباد وضعیت : در حال اجرا حفر کانال آب در ضلع غربی پل جهت هدایت آب کشاورزی و سیلاب انجام گرفت. سمنان – بلوار پارک علم و فناوری (فرمانداری سابق ) سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان ۰۲۳-۳۳۳۶۱۲۸۳-۳۳۳۶۱۲۸۱ info@semnan-Hamyar.org

ادامه روند عملیات اجرای پل تقاطع راه آهن / خیر آباد

خبر های روز مشخصات : نوع فعالیت : احداث پروژه پل خیرآباد وضعیت : در حال اجرا ادامه روند عملیات احداث پل تقاطع راه آهن – خیرآباد که به شرح ذیل می باشد : زیرسازی و آماده سازی معبر آغاز اجرای جدول گذاری  آغاز اجرای لوله کشی فاضلاب   ایجاد حفر جهت کارگذاری شمع های

عملیات خاک برداری پل راه آهن /خیرآباد

خبر های روز   مشخصات : نوع فعالیت : احداث پروژه پل خیرآباد وضعیت : در حال اجرا آغاز عملیات خاکبرداری  لاین دوم مسیر سمنان – خیرآباد جهت احداث پل خیرآباد تصاویر مربوط به عملیات احداث پروژه پل راه آهن  / خیرآباد قبلی بعدی سمنان – بلوار پارک علم و فناوری (فرمانداری سابق ) سازمان

جابه جایی قطعات بتنی مربوط به راه آهن در مسیر احداث پل خیر آباد

خبر های روز مشخصات : نوع فعالیت : احداث پروژه پل خیرآباد وضعیت : در حال اجرا قطعات بتنی مربوط به راه آهن که در مسیر احداث پل خیرآباد قرار داشت توسط سازمان جابجا گردید . تصاویر مربوط به عملیات احداث پروژه پل راه آهن  / خیرآباد قبلی بعدی سمنان – بلوار پارک علم و

ادامه روند عملیات ساخت پروژه مسکونی بلوار استقلال

خبر های روز گزارشی از اقدامات صورت گرفته شده در خصوص پیشرفت روند ساخت پروژه مسکونی ۱۴ واحدی بلوار استقلال :  آغاز اجرای نمای ساختمان سمنان – بلوار پارک علم و فناوری (فرمانداری سابق ) سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان ۰۲۳-۳۳۳۶۱۲۸۳-۳۳۳۶۱۲۸۱ info@semnan-Hamyar.org