قیر پاشی و آسفالت معابر در شهرک صنعتی جنت آباد

خبر های روز مشخصات : نوع فعالیت : قیر پاشی و روکش آسفالت موقعیت: شهرک صنعتی جنت آباد ایوانکی وضعیت : در حال اجرا به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری های استان سمنان:  از ابتدای سال تا کنون حدود ۹۴۵۰ متر مربع قیرپاشی و روکش آسفالت در این شهرک انجام شده که از این مقدار

اجرای کفپوش میدان ورودی در شهرک صنعتی جنت آباد ایوانکی

خبر های روز مشخصات : نوع فعالیت : تهیه و اجرای کفپوش منطقه: میدان  شقایق شهرک صنعتی جنت آباد وضعیت : اتمام شده به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان در راستای زیباسازی ورودی شهرک صنعتی جنت آباد طرح هایی در دست اجرا است که یکی از این ورودی ها، میدان شقایق است

اجرای عملیات فیبر نوری در شهرک صنعتی جنت آباد ایوانکی

خبر های روز مشخصات : نوع فعالیت : عملیات کابل گذاری فیبر نوری منطقه: شهرک صنعتی جنت آباد ایوانکی وضعیت : در حال اجرا به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری های استان سمنان : ادامه اجرای عملیات کابل گذاری فیبر نوری در شهرک صنعتی جنت آباد تصاویر مربوط به  عملیات کابل گذاری فیبر نوری در

اجرای کابل برق شبکه روشنایی در شهرک صنعتی جنت آباد ایوانکی

خبر های روز مشخصات : نوع فعالیت : اجرای کابل کشی برق منطقه: شهرک صنعتی جنت آباد ایوانکی وضعیت : در حال اجرا به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری های استان سمنان : ادامه اجرای کابل کشی برق شبکه روشنایی در شهرک صنعتی جنت آباد ایوانکی تصاویر مربوط به  اجرای کابل کشی برق شبکه روشنایی

عملیات اجرای شبکه آب خیابان صنعت شهرک صنعتی جنت آباد ایوانکی

خبر های روز مشخصات : نوع فعالیت : عملیات اجرای شبکه آب منطقه: خیابان صنعت شهرک صنعتی جنت آباد ایوانکی سمنان – بلوار پارک علم و فناوری (فرمانداری سابق ) سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان ۰۲۳-۳۳۳۶۱۲۸۳-۳۳۳۶۱۲۸۱ info@semnan-Hamyar.org

قرارداد با شهردار ایوانکی در خصوص استقرار یک دستگاه ماشین آتش نشانی در شهرک صنعتی جنت آباد ایوانکی

خبر های روز مشخصات : نوع فعالیت : قرار داد در خصوص استقرار ماشین آتش نشانی منطقه: شهرک صنعتی جنت آباد ایوانکی وضعیت : اتمام شده سمنان – بلوار پارک علم و فناوری (فرمانداری سابق ) سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان ۰۲۳-۳۳۳۶۱۲۸۳-۳۳۳۶۱۲۸۱ info@semnan-Hamyar.org

غربالگری در ورودی شهرک صنعتی جنت آباد ایوانکی

خبر های روز مشخصات : نوع فعالیت : تست غربالگری کرونا منطقه: ورودی شهرک صنعتی جنت آباد ایوانکی وضعیت : اتمام شده برای ارتقا سلامتی افراد جامعه و همینطور همکاران گرامی در ورودی شهرک صنعتی جنت آباد ایوانکی تست غربالگری کرونا انجام گرفته است. تصاویر مربوط به غربالگری کرونا در شهرک صنعتی جنت آباد ایوانکی

اجرای شبکه روشنایی در شهرک صنعتی جنت آباد ایوانکی

خبر های روز مشخصات : نوع فعالیت : اجرای شبکه نوری منطقه: شهرک صنعتی جنت آباد ایوانکی وضعیت : اتمام شده تصاویر مربوط به اجرای شبکه نوری در شهرک صنعتی جنت آباد ایوانکی قبلی بعدی سمنان – بلوار پارک علم و فناوری (فرمانداری سابق ) سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان ۰۲۳-۳۳۳۶۱۲۸۳-۳۳۳۶۱۲۸۱ info@semnan-Hamyar.org

رفع ترکیدگی لوله آب خیابان یاسمن شهرک صنعتی جنت آباد ایوانکی

خبر های روز مشخصات : منطقه: بلوار یاسمن شهرک صنعتی جنت آباد ایوانکی وضعیت : اتمام شده تصاویر مربوط به عملیات  رفع ترکیدگی لوله آب  بلوار یاسمن  شهرک صنعتی جنت آباد ایوانکی قبلی بعدی سمنان – بلوار پارک علم و فناوری (فرمانداری سابق ) سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان ۰۲۳-۳۳۳۶۱۲۸۳-۳۳۳۶۱۲۸۱ info@semnan-Hamyar.org

جمع آوری جداول پوسیده انتهای بلوار شقایق شرقی شهرک صنعتی جنت آباد ایوانکی

خبر های روز مشخصات : منطقه: انتهای بلوار شقایق شرقی شهرک صنعتی جنت آباد ایوانکی وضعیت : اتمام شده تصاویر مربوط به عملیات  جمع آوری جداول فرسوده  انتهای بلوار شقایق قبلی بعدی سمنان – بلوار پارک علم و فناوری (فرمانداری سابق ) سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان ۰۲۳-۳۳۳۶۱۲۸۳-۳۳۳۶۱۲۸۱ info@semnan-Hamyar.org