اجرای اسفالت در شهرک صنعتی جنت آباد ایوانکی

خبر های روز   مشخصات پروژه :   منطقه :میدان ورودی و معابر شهرک صنعتی جنت آباد ایوانکی وضعیت : اتمام شده تصاویر مربوط به اجرای آسفالت در شهرک صنعتی جنت آباد ایوانکی قبلی بعدی سمنان – بلوار پارک علم و فناوری (فرمانداری سابق ) سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان ۰۲۳-۳۳۳۶۱۲۸۳-۳۳۳۶۱۲۸۱ info@semnan-Hamyar.org

اجرای فیبر نوری انتهای بلوار توسکا وخیابان صنعت شهرک صنعتی جنت آباد ایوانکی

خبر های روز مشخصات : منطقه:  فیبر نوری در شهرک صنعتی جنت آباد ایوانکی وضعیت : در حال اجرا ادامه عملیات کارگذاری فیبر نوری در شهرک صنعتی جنت آباد ایوانکی سمنان – بلوار پارک علم و فناوری (فرمانداری سابق ) سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان ۰۲۳-۳۳۳۶۱۲۸۳-۳۳۳۶۱۲۸۱ info@semnan-Hamyar.org

اجرای شبکه اب خیابان مریم واقف در شهرک صنعتی جنت آباد ایوانکی

خبر های روز مشخصات : منطقه:  اجرای شبکه اب خیابان مریم واقف در شهرک صنعتی جنت آباد ایوانکی وضعیت : اتمام شده سمنان – بلوار پارک علم و فناوری (فرمانداری سابق ) سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان ۰۲۳-۳۳۳۶۱۲۸۳-۳۳۳۶۱۲۸۱ info@semnan-Hamyar.org

اجرای جداول بلوار شقایق شرقی شهرک صنعتی جنت آباد ایوانکی

خبر های روز مشخصات : منطقه:  بلوار شقایق شرقی شهر ک صنعتی  جنت آباد ایوانکی وضعیت : اتمام شده تصاویر مربوط به اجرای جداول بلوار شقایق شرقی جنت آباد قبلی بعدی سمنان – بلوار پارک علم و فناوری (فرمانداری سابق ) سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان ۰۲۳-۳۳۳۶۱۲۸۳-۳۳۳۶۱۲۸۱ info@semnan-Hamyar.org

بازدید جناب آقای دکتر عسگری معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سمنان از شهرک صنعتی جنت آباد ایوانکی

خبر های روز             بازدید جناب آقای دکتر عسگری معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سمنان ، جناب آقای داریوش طاهری فرماندار محترم شهرستان گرمسار، مدیر عامل محترم سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان جناب آقای مهندس حمید دهرویه و ریاست محترم شرکت شهرک های صنعتی جناب آقای حسن

بازدید آقای موسوی مدیریت پست بانک استان از شهرک صنعتی جنت آباد

خبر های روز بازدید آقای موسوی مدیریت پست بانک استان سمنان از شهرک صنعتی جنت آباد در مورخه  ۹۷۰۹۰۵  ومذاکره با آقای ملکشاد از اعضا هیت مدیره شرکت خدماتی در شهرک