تصاویر مربوط به پروژه عملیات راه سازی در شهرک صنعتی سرخه

پروژه عملیات خاکبرداری و راهسازی در شهرک صنعتی سرخه مشخصات پروژه : شامل ۲ فاز جمعاً ۱۶ کیلومتر مبلغ پیمان : ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مدت اجرا : ۶ ماه توضیحات : انجام عملیات راه سازی در شهرک صنعتی سرخه کارفرما : شرکت توسعه اعیان گستر پیمانکار : سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان تصاویر مربوط به پیشرفت

تصاویر مربوط به پروژه تعریض خیابان انقلاب درجزین

پروژه تعریض خیابان انقلاب درجزین مشخصات پروژه : مبلغ قرارداد : ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مدت اجرا : ۱۸۰ روز وضعیت : پایان پروژه توضیحات : انجام عملیات خاکی شامل خاکبرداری، خاکریزی ،تسطیح و تراکم طبق نقشه های اجرایی ارائه شده توسط شهرداری عکس های   مربوط  به    پروژه    تعریض خیابان انقلاب درجزین

تصاویر مربوط به پروژه بازار روز شهمیرزاد

پروژه بازار روز شهمیرزاد مشخصات پروژه : مبلغ قرارداد : ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالمدت اجرا : ۶ ماه توضیحات : پروژه عملیات اجرایی احداث ۲۸ باب غرفه تجاری در منطقه بازار روز شهمیرزاد عکس های   مربوط  به    پروژه    بازار    روز شهمیرزاد عکس های   مربوط  به  پیشرفت فیزیکی   پروژه    بازار    روز شهمیرزاد   (