عملیات اجرای ساخت پروژه ساختمان اداری سازمان همیاری

خبر های روز مشخصات :   نوع فعالیت : احداث پروژه ساختمان اداری سازمان همیاری   وضعیت : در حال اجرا تصاویر ساخت  پروژه ساختمان اداری سازمان همیاری قبلی بعدی سمنان – بلوار پارک علم و فناوری (فرمانداری سابق ) سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان ۰۲۳-۳۳۳۶۱۲۸۳-۳۳۳۶۱۲۸۱ info@semnan-Hamyar.org