پروژه تاسیسات شن و ماسه شهرداری کلاته خیج
پروژه تاسیسات شن و ماسه شهرداری کلاته خیج

مشخصات پروژه :

عرصه :
۳۴۹۶ مترمربع
زیربنا :
۳۴۹۶۰ مترمربع
کل هزینه ها :
۹۶ میلیارد ریال
مدت اجرا :
۲۱ ماه

توضیحات :

پروژه در سال ۱۳۸۹ در شهر کلاته خیج با سرمایه گذاری شهرداری کلاته خیج توسط سازمان با ظرفیت ۱۲۰ تن بهره برداری گردیده است