ساختمان اداری- مسکونی هشت بهشت تهران

 

ساختمان اداری- مسکونی هشت بهشت تهران

مشخصات پروژه :

عرصه : ۲۵۴ مترمربع
زیربنا : ۱۱۵۷ مترمربع
کل هزینه ها : ۸ میلیارد ریال
مدت اجرا : ۱۸ ماه

توضیحات :

پروژه در سال ۱۳۹۰ در منطقه ۶ تهران، محله فاطمی، خیابان هشت بهشت، بصورت مشارکتی سازمان با بخش خصوصی بهره برداری گردیده است

(۰۲۳) ۳۳۴۳۹۴۸۷-۸۸

Esteghlal Blvd, Semnan Province, Semnan, Iran

۰۲۳-۳۳۴۳۹۴۸۷-۸۸

info@semnan-Hamyar.org