ساختمان اداری بخشداری کهریزک

 

ساختمان اداری بخشداری کهریزک

مشخصات پروژه :

عرصه : ۶۰۰ مترمربع
زیربنا : ۱۸۰۰ مترمربع
کل هزینه ها :
۵/۵ میلیارد ریال
مدت اجرا : یک سال

توضیحات :

پروژه در سال ۱۳۸۳ در شهرستان ری بخش کهریزک بهره برداری گردیده است که با مشارکت سازمان و بخش خصوصی اجرا گردیده است.