ساختمان اداری شهرداری کهریزک و آمفی تئاتر

 

ساختمان اداری شهرداری کهریزک و آمفی تئاتر

مشخصات پروژه :

عرصه : ۱۰۰۰ مترمربع
زیربنا : ۳۰۰۰ مترمربع
کل هزینه ها : ۱۴ میلیارد ریال
مدت اجرا : ۲ سال

توضیحات :

پروژه در سال ۱۳۸۴ در شهرستان ری بخش کهریزک بهره برداری گردیده است که با مشارکت سازمان و بخش خصوصی اجرا گردیده است.

(۰۲۳) ۳۳۴۳۹۴۸۷-۸۸

Esteghlal Blvd, Semnan Province, Semnan, Iran

۰۲۳-۳۳۴۳۹۴۸۷-۸۸

info@semnan-Hamyar.org