ساختمان اداری شهرداری کهریزک و آمفی تئاتر

 

ساختمان اداری شهرداری کهریزک و آمفی تئاتر

مشخصات پروژه :

عرصه : ۱۲۰ مترمربع
زیربنا : ۲۵۵ مترمربع
کل هزینه ها : ۱/۵ میلیارد ریال
مدت اجرا : ۱۲ ماه

توضیحات :

پروژه در سال ۱۳۸۸ در منطقه ۶ تهران، محله فاطمی توسط سازمان اجرا گردیده است

(۰۲۳) ۳۳۴۳۹۴۸۷-۸۸

Esteghlal Blvd, Semnan Province, Semnan, Iran

۰۲۳-۳۳۴۳۹۴۸۷-۸۸

info@semnan-Hamyar.org