ستاد اقامه نماز سمنان

ستاد اقامه نماز سمنان

مشخصات پروژه :

عرصه : ۲۳۰ مترمربع
زیربنا : ۳۲۰ مترمربع
کل هزینه ها : ۸۰۰ میلیون ریال
مدت اجرا : یک سال

توضیحات :

پروژه در سال ۱۳۸۹ در خیابان شهید صفائیان سمنان توسط سازمان به صورت امانی بهره برداری گردیده است

(۰۲۳) ۳۳۴۳۹۴۸۷-۸۸

Esteghlal Blvd, Semnan Province, Semnan, Iran

۰۲۳-۳۳۴۳۹۴۸۷-۸۸