سرمایه گذاری و مشارکت ها

صفحه اصلی / سرمایه گذاری و مشارکت ها

حسین اسکندریان

مدیر واحد : سرمایه گذاری و مشارکتها

اقدامات واحد سرمایه گذاری

با توجه به زمینه های فعالیت اخیر شهرداریها در خصوص ضرورت بستر سازی املاک و ایجاد ارزش افزوده در ارزیابی های اقتصادی پروژه های مشارکتی فی ما بین سرمایه گذاران بخش خصوصی و بهره مندی از سرمایه های سرگردان به لحاظ تامین نیازهای شهرداریها سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان اقدام به پیگیری های لازم در خصوص شناسایی شرکت های مشاوره واجد الشرایط در زمینه تهیه بسته های سرمایه گذاری از پتانسیل های موجود شهرداریهای استان نموده که در این خصوص با شرکت نمودار تبریز برای تهیه ۳۰ بسته اقتصادی سرمایه گذاری قرارداد شماره ۸۲۰/۸۲ در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۳منعقد نموده که در ۶ ماهه اول سال جاری پس از انعقاد قرارداد طی نشست های متعدد شهرداران هر یک از شهر های استان تحت عنوان کمیته سیاست گذاری سرمایه گذاری استان نهایتا در ۷ جلسه شورای عالی سرمایه گذاری استان و ۵ مورد جلسه کمیته سرمایه گذاری با شهرداریها صورت گرفته شد .
hOSSEIN ESKANDARIAN

اقدامات واحد سرمایه گذاری

  • بسته سرمایه گذاری در پروژه مجتمع تجاری و خدماتی شب بازار سمنان – شهرداری سمنان
  • بسته سرمایه گذاری در پروژه پارکینگ و تجاری بلوار سعدی سمنان – شهرداری سمنان
  • بسته سرمایه گذاری در پروژه تجاری امام علی سمنان – شهرداری سمنان
  • بسته سرمایه گذاری پروژه پارک کومش – شهرداری سمنان
  • بسته سرمایه گذاری پروژه مجتمع مسکونی ایوانکی – شهرداری ایوانکی
  • بسته سرمایه گذاری پروژه آبشار تنگه داستان مجن – شهرداری مجن

لیست پروژه هایی که در غالب بسته های سرمایه گذاری ارائه شدند