مجتمع اقامتی (هتل) آفتاب شرق کیش

مجتمع اقامتی (هتل) آفتاب شرق کیش

مجتمع اقامتی (هتل) آفتاب

شرق کیش

مشخصات پروژه :

عرصه : ۱۰۰۰۰ مترمربع
زیربنا : ۴۵۰۰ مترمربع
کل هزینه ها : ۱۲ میلیارد ریال
مدت اجرا : ۲ سال

توضیحات :

پروژه دارای ۴۹ سوئیت اقامتی دوخوابه الی چهار خوابه بوده که در سال ۱۳۸۲ توسط سازمان بهره برداری گردیده است.

(۰۲۳) ۳۳۴۳۹۴۸۷-۸۸

Esteghlal Blvd, Semnan Province, Semnan, Iran

۰۲۳-۳۳۴۳۹۴۸۷-۸۸

info@semnan-Hamyar.org