مجتمع تجاری اداری پانیذ کیش

مجتمع تجاری اداری پانیذ کیش

مشخصات پروژه    :

عرصه : ۲۵۰۰ مترمربع زیربنا : ۱۰هزار مترمربع کل هزینه ها : ۳۰ میلیارد ریال مدت اجرا : ۳ سال

توضیحات :

پروژه در سال ۱۳۸۷ بصورت مشترک با شرکت کومش گستر در جزیره کیش بهره برداری گردیده است.

(۰۲۳) ۳۳۴۳۹۴۸۷-۸۸

Esteghlal Blvd, Semnan Province, Semnan, Iran

۰۲۳-۳۳۴۳۹۴۸۷-۸۸

info@semnan-Hamyar.org