مجتمع تجاری ارگ (بردیا) سمنان

صفحه اصلی / مجتمع تجاری ارگ (بردیا) سمنان

مجتمع تجاری ارگ (بردیا) سمنان

 

مجتمع تجاری ارگ (بردیا) سمنان

مشخصات پروژه :

عرصه : ۳۰۰۰ مترمربع
زیربنا : ۷۲۰۰ مترمربع
کل هزینه ها : ۲۰ میلیارد ریال
مدت اجرا : ۳ سال

توضیحات :

پروژه در سال ۱۳۸۷ در میدان ارگ سمنان با مشارکت شهرداری سمنان بهره برداری گردیده است.

(۰۲۳) ۳۳۴۳۹۴۸۷-۸۸

Esteghlal Blvd, Semnan Province, Semnan, Iran

۰۲۳-۳۳۴۳۹۴۸۷-۸۸

info@semnan-Hamyar.org