مجتمع تجاری خدماتی میدان معلم سمنان

مجتمع تجاری خدماتی میدان معلم سمنان

مشخصات پروژه :

عرصه : ۱۶۱ مترمربع
زیربنا : ۱۰۸۷ متر مربع
شامل : شش طبقه
 10 واحد تجاری
۱۲ واحد خدماتی
کل هزینه ها :۵/۱۲ میلیارد ریال
مدت اجرا :  14 ماه

توضیحات :

پروژه در سال ۱۳۸۸ در ضلع شمال شرقی میدان معلم سمنان با سرمایه گذاری سازمان بهره برداری گردیده است

(۰۲۳) ۳۳۴۳۹۴۸۷-۸۸

Esteghlal Blvd, Semnan Province, Semnan, Iran

۰۲۳-۳۳۴۳۹۴۸۷-۸۸

info@semnan-Hamyar.org