مجتمع تجاری – پارکینگ طبقاتی ارگ سمنان

مجتمع تجاری – پارکینگ طبقاتی ارگ سمنان

مشخصات پروژه :

عرصه : ۳۷۰۰ مترمربع
زیربنا : ۴۳۹۰ مترمربع
شامل : ۷۳ واحد پارکینگ
۶۷۰ مترمربع تجاری
۴۵۴ متر مربع رفاهی
کل هزینه ها : ۱۱/۵ میلیارد ریال
مدت اجرا : ۱۰ ماه

توضیحات :

پروژه در سال ۱۳۸۹ در میدان ارگ سمنان با مشارکت شهرداری سمنان و سازمان همیاری به بهره برداری رسید .

(۰۲۳) ۳۳۴۳۹۴۸۷-۸۸

Esteghlal Blvd, Semnan Province, Semnan, Iran

۰۲۳-۳۳۴۳۹۴۸۷-۸۸

info@semnan-Hamyar.org