مجتمع مسکونی سی و دو  واحدی میدان مادر سمنان

 

مجتمع مسکونی سی و دو  واحدی میدان مادر سمنان

مشخصات پروژه :

عرصه : ۷۶۰ مترمربع
زیربنا : ۴۲۰۴ مترمربع
کل هزینه ها : ۸/۵ میلیارد ریال
مدت اجرا : ۲۱ ماه

توضیحات :

پروژه در سال ۱۳۸۵ در ضلع جنوبی میدان مادر سمنان با سرمایه گذاری سازمان بهره برداری گردیده است

(۰۲۳) ۳۳۴۳۹۴۸۷-۸۸

Esteghlal Blvd, Semnan Province, Semnan, Iran

۰۲۳-۳۳۴۳۹۴۸۷-۸۸

info@semnan-Hamyar.org