مجتمع مسکونی  پنجاه    و شش    واحدی نهضت

 

مجتمع مسکونی پنجاه و شش واحدی نهضت

مشخصات پروژه :

عرصه : ۲۳۰۰ مترمربع
زیربنا : ۷۰۰۰ مترمربع
کل هزینه ها : ۱۶/۵ میلیارد ریال
مدت اجرا : ۱۸ ماه

توضیحات :

پروژه در سال ۹۱ در بلوار نهضت سمنان، با مشارکت سازمان و بخش خصوصی بهره برداری گردیده است.

(۰۲۳) ۳۳۴۳۹۴۸۷-۸۸

Esteghlal Blvd, Semnan Province, Semnan, Iran

۰۲۳-۳۳۴۳۹۴۸۷-۸۸

info@semnan-Hamyar.org