مجتمع مشارکتی تجاری-پارکینگ الغدیر تهران

 

مجتمع مشارکتی تجاری-پارکینگ الغدیر تهران

مشخصات پروژه :

عرصه : ۲۰۶۲ مترمربع
زیربنا : ۲۰۱۰۰ مترمربع
کل هزینه ها : ۲۸ میلیارد ریال
مدت اجرا : ۲۳ ماه

توضیحات :

پروژه در سال ۱۳۸۳ در منطقه ۱۶ تهران، محله شوش و بصورت مشارکتی سازمان با شهرداری منطقه ۱۶ و مشارکت عموم بهره برداری گردیده است.

(۰۲۳) ۳۳۴۳۹۴۸۷-۸۸

Esteghlal Blvd, Semnan Province, Semnan, Iran

۰۲۳-۳۳۴۳۹۴۸۷-۸۸

info@semnan-Hamyar.org