مناقصات و مزایدات

صفحه اصلی / مناقصات و مزایدات

آگهی مناقصه

 

سازمان همیاری شهرداری‌های استان سمنان در نظر دارد نسبت به خریداری یک دستگاه کامیون دوو ۱۸ تن با نصب آتش‌نشانی از طریق مناقصه اقدام نماید.لذا از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت دریافت شرایط مناقصه از تاریخ انتشار، به مدت ۱۰ روز به واحد حقوقی یا بازرگانی سازمان مراجعه نمایند.

آدرس: سمنان – میدان نماز – بلوار شهید مصطفی فدایی

تلفن: ۳۶۷۰۵-۰۲۳ 

 

                                                                                                                                   دریافت فایل ضمیمه

 

آگهی مناقصه

 سازمان همیاری شهرداری‌های استان سمنان در نظر دارد نسبت به عملیات اجرایی تکمیل مجتمع مسکونی ۴ واحدی شهمیرزاد از طریق مناقصه کتبی اقدام نماید

 لذا از متقاضیان دارای حداقل گواهینامه صلاحیت پیمانکاری پایه ۵ رشته ساختمان و ابنیه دارای ظرفیت، دعوت بعمل می‌آید جهت دریافت اسناد مناقصه و پیشنهاد   قیمت حداکثر   ظرف ۱۰ روز پس از چاپ این آگهی در روزنامه به سازمان همیاری شهرداری‌های استان سمنان به نشانی سمنان – میدان نماز – بلوار شهید مصطفی   فدایی – جنب سازمان قضایی نیروهای مسلح – ساززمان همیاری شهرداری های استان سمنان مراجعه نمایند.

 

   حمید دهرویه – مدیرعامل