مناقصات و مزایدات

صفحه اصلی / مناقصات و مزایدات

آگهی مناقصه ۱

سازمان همیاری شهرداری های استان سمنان در نظر دارد نسبت به انجام عملیات زیرسازی با مصالح خاکی مناسب وتهیه و حمل و پخش قیر و آسفالت در معابر سطح شهرک صنعتی شهرستان میامی استان سمنان بصورت مناقصه عمومی با سقف اعتبار ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰ریال طبق مشخصات فنی و شرایط مندرج در اسناد مناقصه اقدام  نماید .لذا از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط  دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف ۱۰روز پس از چاپ آگهی در روزنامه به سایت سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان به آدرس www.semnan-hamyar.org مراجعه نمایند .

تاریخ درج آگهی : ۱۴۰۱/۱۱/۰۳

 

                                                                                                                           دریافت فایل آگهی مزایده

 

آگهی مناقصه ۲

سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان در نظر دارد نسبت به انجام دیوارکشی در ضلع جنوبی شهرک صنعتی فجر گرمساراستان سمنان به متراژ حدود ۲۲۰۰ متر طول شامل ساخت و حمل و نصب دیوار بتنی پیش ساخته به ارتفاع سه متر طول طبق مشخصات و شرایط فنی در اسناد مناقصه اقدام نماید.لذا از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف ۱۰ روز از چاپ این آگهی در روزنامه به آدرس اینترنتی www.semnan-hamyar.org مراجعه و یا با تلفن ۳۳۳۶۱۲۸۱ -۰۲۳ و ۰۹۱۲۲۳۱۳۰۴۶ در ساعت اداری تماس حاصل نمایند.

 

                                                                                                                                                                                        نقشه ها در فایل ضمیمه قرار گرفت

 

تاریخ درج در سایت ۱۴۰۱/۱۱/۰۳

 

                                                                                                                           دریافت فایل آگهی مزایده