کارخانه تولید قطعات بتنی شهرک صنعتی جنت آباد

ساختمان اداری شهرداری کهریزک و آمفی تئاتر

مشخصات پروژه :

عرصه : ۵۰۰۰ مترمربع
کل هزینه های پیش بینی شده : ۹/۵ میلیارد ریال
درصد پیشرفت : ۹۵ %

توضیحات :

کارخانه واقع در شهرک صنعتی جنت آباد ایوانکی جهت تولید جدول و کف پوش پرسی با مشارکت سازمان و بخش خصوصی در حال اجرا می باشد.

(۰۲۳) ۳۳۴۳۹۴۸۷-۸۸

Esteghlal Blvd, Semnan Province, Semnan, Iran

۰۲۳-۳۳۴۳۹۴۸۷-۸۸

info@semnan-Hamyar.org