انتصاب مهندس حمید دهرویه به عنوان سرپرست سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان

صفحه اصلی / خبرهای روز سازمان / انتصاب مهندس حمید دهرویه به عنوان سرپرست سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان

 

                                                 جناب آقای مهندس حمید دهرویه سرپرست     سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان شد

طی حکمی از سوی استاندار محترم سمنان ، جناب آقای مهندس حمید دهرویه به عنوان سرپرست سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان منصوب گردید . پیش از این جناب اقای مهندس حسین موسوی شهردار اسبق سمنان مدیر عامل سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان بودند که در تاریخ ۱۵ مرداد ماه سال ۱۳۹۷ با تودیع ایشان و معارفه اقای مهندس حمید دهرویه از سمت مدیر عاملی برکنار گردیدند . از این رو از تمامی خدمات جناب اقای مهندس موسوی تقدیر و تشکر به عمل آمد .

جناب آقای مهندس حمید دهرویه به طور رسمی از تاریخ ۱۵ مرداد ماه سال ۱۳۹۷ رسماً کار خود را به عنوان سرپرست سازمان همیاری شهرداریهای استان شروع کردند .

پیش از این جناب آقای مهندس حمید دهرویه به عنوان معاون شهردار سمنان  در خدمت مردم عزیز سمنان بودند .

 
 

تصاویر مربوط به تودیع و معارفه جناب اقای مهندس موسوی (مدیر عامل اسبق سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان) و جناب اقای مهندس حمید دهرویه (سرپرست جدید سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان) با حضور جناب اقای الماسی مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراها