حضور سرپرست سازمان در جشن ۱۰ سالگی شهرداری درجزین

صفحه اصلی / خبرهای روز سازمان / حضور سرپرست سازمان در جشن ۱۰ سالگی شهرداری درجزین

حضور سرپرست سازمان در جشن ۱۰ سالگی شهرداری درجزین

تصاویر مربوط به جشن ۱۰ سالگی شهرداری درجزین