نشست هم اندیشی و راهبردی مدیران شرکت شهرکهای صنعتی و سازمان همیاری شهرداری های استان سمنان

صفحه اصلی / خبرهای روز سازمان / نشست هم اندیشی و راهبردی مدیران شرکت شهرکهای صنعتی و سازمان همیاری شهرداری های استان سمنان

خبر های روز

 نشست هم اندیشی وراهبردی مدیران شرکت شهرکهای صنعتی و سازمان همیاری شهرداری های استان سمنان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان درنشستی باحضور حسن آلبو یه مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان و حمید دهرویه سرپرست سازمان همیاری شهرداری های استان در خصوص همکاری های آتی وچگونگی ارتباط بیشتر به جهت عدم موازی کاری در انجام مسئولیتهای محول شده مورد باز بینی و بررسی قرار گرفت  .

در این نشست صورت گرفته موارد مد نظر مطرح و مقرر گردید در آینده نزدیک با همکاری و مشارکت دو دستگاه اقدامات موثرتر و کارگشا در سطح شهرکها و نواحی صنعتی استان صورت پذیرد .

  .

  .