تصاویر مربوط به پروژه بازار روز شهمیرزاد

صفحه اصلی / پروژه اتمامی / تصاویر مربوط به پروژه بازار روز شهمیرزاد

پروژه بازار روز شهمیرزاد

مشخصات پروژه :

مبلغ قرارداد : ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
مدت اجرا : ۶ ماه
وضعیت : اتمام شده

توضیحات :

پروژه عملیات اجرایی احداث ۲۸ باب غرفه تجاری در منطقه بازار روز شهمیرزاد