بازدید مدیر عامل محترم سازمان از نمایشگاه بین المللی مبلمان شهری در تهران

صفحه اصلی / خبرهای روز سازمان / بازدید مدیر عامل محترم سازمان از نمایشگاه بین المللی مبلمان شهری در تهران

خبر های روز

بازدید مهندس دهرویه از نمایشگاه مبلمان شهری در نمایشگاه بین المللی تهران

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان مدیر عامل محترم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۵ دی ماه ۹۷ از نمایشگاه بین المللی مبلمان شهری در تهران  به همراه مدیر محترم بازرگانی و کارشناس بازرگانی بازدید نمودند و تفاهم نامه های همکاری در حوزه انعقاد گردید .