بازدید جناب آقای دکتر عسگری معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سمنان از شهرک صنعتی جنت آباد ایوانکی

صفحه اصلی / اخبار مربوط به شهرکها / خبر های مربوط به شهرک صنعتی جنت آباد / بازدید جناب آقای دکتر عسگری معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سمنان از شهرک صنعتی جنت آباد ایوانکی

خبر های روز

            بازدید جناب آقای دکتر عسگری معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سمنان ، جناب آقای داریوش طاهری فرماندار محترم شهرستان گرمسار، مدیر عامل محترم سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان جناب آقای مهندس حمید دهرویه و ریاست محترم شرکت شهرک های صنعتی جناب آقای حسن آلبویه در راستای بررسی مشکلات و رفع موانع خدمات رسانی شهرک صنعتی جنت آباد با اولویت تامین آب پایدار و تخصیص اعتبارات برای صاحبان صنایع و شرکتها در شهرک صنعتی جنت آباد ایوانکی حضور یافتند .

جلسه امروز با حضور جناب آقای دکتر عسگری معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سمنان ، جناب آقای داریوش طاهری فرماندار محترم شهرستان گرمسار، مدیر عامل محترم سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان جناب آقای مهندس حمید دهرویه و ریاست محترم شرکت شهرک های صنعتی جناب آقای حسن آلبویه در راستای بررسی مشکلات و رفع موانع خدمات رسانی شهرک صنعتی جنت آباد با اولویت تامین آب پایدار و تخصیص اعتبارات برای صاحبان صنایع و شرکتها در دفتر شهرک صنعتی جنت آباد ایوانکی

اهم موارد مطرح شده در این نشست : 

سه میلیارد ریال پیش بینی شده از منابع سازمان همیاریها

تکمیل زیرساخت‌ها

جدولگذاری ، آسفالت معابر

چگونگی تخصیص اعتبارات دولتی

چگونگی خدمات رسانی دستگاه‌های اجرایی و دولتی در شهرک صنعتی جنت آباد

چگونگی تامین آب پایدار برای صاحبان صنایع این شهرک

 

ساماندهی با حمایت بخش خصوصی و جذب مشارکت و سرمایه مورد بررسی قرار گرفت