نصب تیرهای چراغ برق جهت تقویت شبکه روشنایی شهرک فجر گرمسار

صفحه اصلی / خبرهای روز سازمان / نصب تیرهای چراغ برق جهت تقویت شبکه روشنایی شهرک فجر گرمسار

                                                                  کارگذاری تیرهای چراغ برق جهت تقویت شبکه روشنایی  در شهرک صنعتی فجر گرمسار