تفاهم نامه میان سازمان همیاری و سازمان نظام مهندسی استان سمنان

صفحه اصلی / خبرهای روز سازمان / تفاهم نامه میان سازمان همیاری و سازمان نظام مهندسی استان سمنان

تفاهم نامه میان سازمان همیاری و سازمان نظام مهندسی به منظور ایجاد و گسترش همکاری های فنی و مهندسی ساختمان استان سمنان در شهرک های صنعتی میامی شاهرود ، جنت آباد ایوانکی و فجر گرمسار

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای استان تفاهم نامه ای فیمابین سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان در روز دوشنبه مورخ ۷ مردادماه سال ۱۳۹۸ در محل ساختمان سازمان نظام مهندسی منعقد گردید .

موضوع تفاهم نامه در خصوص همکاری و مشارکت در تمام زمینه های فنی و مهندسی با در نظر گرفتن کلیه ظرفیت ها و امکانات طرفین و بهره برداری از توانمندی های علمی و تخصصی از طریق تسهیل در برقراری ارتباط با بخش ها و اجزای دستگاه های طرفین تفاهم نامه با رعایت ضوابط و مقررات موجود هر دو طرف می باشد .

اعلام ضوابط و مقررات  ساخت و ساز در شهرک ها و نواحی صنعتی سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان با هماهنگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان به طراحان و ناظران عضو سازمان و همچپنین کنترل بر این مقررات از طریق گروه های کنترل نقشه دفاتر نمایندگی نظام مهندسی صورت می پذیرد .