بازدید اعضای شورای شهر و شهردار سمنان از پروژه پل تقاطع راه آهن _خیرآباد

صفحه اصلی / پروژه تقاطع غیر همسطح پل خیراباد / بازدید اعضای شورای شهر و شهردار سمنان از پروژه پل تقاطع راه آهن _خیرآباد

خبر های روز

 روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان خبر داد :

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری های شهرداری های استان سمنان ، پروژه مهم پل مسیر میدان راه آهن تا تقاطع غیرهمسطح خیرآباد سمنان که سازمان همیاری به عنوان پیمانکار شهرداری سمنان ، عملیات ساخت را بر عهده دارد اکنون در حال انجام قالب بندی دیوار جنوب شرقی ، می باشند .

فعالیت های در حال انجام در مسیر ساخت احداث پل به شرح زیر می باشد :

·         اتمام بتن ریزی دیوار جنوب غربی پل تقاطع راه آهن خیرآباد

·         اتمام و ساخت دیوار جنوب غربی پل تقاطع راه آهن-خیرآباد

·         هم اکنون قالب بندی دیوار جنوب شرقی پل

 

تصاویر مربوط به بازدید اعضای شورای شهر و شهرداری سمنان از پروژه پل تقاطع غیر همسطح خیرآباد

سمنان - بلوار پارک علم و فناوری (فرمانداری سابق ) سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان

۰۲۳-۳۳۳۶۱۲۸۳-۳۳۳۶۱۲۸۱

info@semnan-Hamyar.org