اجرای اسفالت در شهرک صنعتی فجر

خبر های روز

مشخصات پروژه :

اتمام عملیات قیر پاشی و آسفالت ریزی

اتمام لکه گیری آسفالت

وضعیت : اتمام شده

 

 

تصاویر مربوط به ساخت  آسفالت در شهرک صنعتی فجر گرمسار

سمنان - بلوار پارک علم و فناوری (فرمانداری سابق ) سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان

۰۲۳-۳۳۳۶۱۲۸۳-۳۳۳۶۱۲۸۱

info@semnan-Hamyar.org