اجرای جداول بلوار شقایق شرقی شهرک صنعتی جنت آباد ایوانکی

صفحه اصلی / اخبار مربوط به شهرکها / خبر های مربوط به شهرک صنعتی جنت آباد / اجرای جداول بلوار شقایق شرقی شهرک صنعتی جنت آباد ایوانکی

خبر های روز

مشخصات :

منطقه:  بلوار شقایق شرقی شهر ک صنعتی  جنت آباد ایوانکی

وضعیت : اتمام شده

تصاویر مربوط به اجرای جداول بلوار شقایق شرقی جنت آباد

سمنان - بلوار پارک علم و فناوری (فرمانداری سابق ) سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان

۰۲۳-۳۳۳۶۱۲۸۳-۳۳۳۶۱۲۸۱

info@semnan-Hamyar.org