اجرای دیوار کشی محوطه دفتر سرپرستی شهرک فجر گرمسار

صفحه اصلی / اخبار مربوط به شهرکها / خبر های مربوط به شهرک صنعتی فجر / اجرای دیوار کشی محوطه دفتر سرپرستی شهرک فجر گرمسار

خبر های روز

مشخصات :

 

منطقه: محوطه دفتر سرپرستی شهرک صنعتی فجر گرمسار

 

وضعیت : اتمام شده

تصاویر مربوط به عملیات دیوار کشی محوطه دفتر سرپرستی شهرک صنعتی فجر گرمسار

سمنان - بلوار پارک علم و فناوری (فرمانداری سابق ) سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان

۰۲۳-۳۳۳۶۱۲۸۳-۳۳۳۶۱۲۸۱

info@semnan-Hamyar.org