عملیات اجرای ساخت پروژه ساختمان اداری سازمان همیاری

صفحه اصلی / پروژه ساختمان اداری سازمان همیاری / عملیات اجرای ساخت پروژه ساختمان اداری سازمان همیاری

خبر های روز

مشخصات :

 

نوع فعالیت : احداث پروژه ساختمان اداری سازمان همیاری

 

وضعیت : در حال اجرا

تصاویر ساخت  پروژه ساختمان اداری سازمان همیاری

سمنان - بلوار پارک علم و فناوری (فرمانداری سابق ) سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان

۰۲۳-۳۳۳۶۱۲۸۳-۳۳۳۶۱۲۸۱

info@semnan-Hamyar.org