اجرای عملیات خاکبرداری و جمع آوری نخاله ها در وادی السلام

صفحه اصلی / پروژه اتمامی / اجرای عملیات خاکبرداری و جمع آوری نخاله ها در وادی السلام

خبر های روز

 

مشخصات :

نوع فعالیت : عملیات خاکبرداری و جمع آوری نخاله ها

منطقه: وادی السلام

وضعیت : اتمام شده

اجرای عملیات خاکبرداری و جمع آوری نخاله ها توسط ماشین آلات راهسازی سازمان  همیاری شهرداریهای استان سمنان با همکاری بخش خصوصی

تصاویر مربوط به عملیات خاکبرداری و جمع آوری نخاله ها در وادی السلام

سمنان - بلوار پارک علم و فناوری (فرمانداری سابق ) سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان

۰۲۳-۳۳۳۶۱۲۸۳-۳۳۳۶۱۲۸۱

info@semnan-Hamyar.org