بازدید مسئولین راه آهن تهران از شهرک صنعتی فجر گرمسار

صفحه اصلی / اخبار مربوط به شهرکها / خبر های مربوط به شهرک صنعتی فجر / بازدید مسئولین راه آهن تهران از شهرک صنعتی فجر گرمسار

خبر های روز

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان خبر  داد :

 جلسه با مسئولین راه آهن تهران و مذاکره در خصوص بارهای قابل حمل جهت حمل و نقل ریلی در محل دفتر سرپرستی شهرک صنعتی فجر گرمسار

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان جلسه ای با حضور مسئولین راه آهن تهران و صاحبان صنایع در خصوص بارهای قابل حمل توسط شبکه حمل و نقل ریلی برگزار گردید و مسولین راه آهن آمادگی کامل در خصوص فرایند حمل تمامی بارهای قابل حمل توسط شبکه ریلی کشور اعلام نمودند .

 همچنین در ادامه این جلسه بازدیدی از کارخانه تولیدنمک  یکی از صاحبان صنایع مستقر در شهرک ( جناب آقای طوسی )  به عمل آمد .

تصاویر مربوط به بازدید مسئولین  راه آهن تهران از شهرک صنعتی فجر گرمسار

سمنان - بلوار پارک علم و فناوری (فرمانداری سابق ) سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان

۰۲۳-۳۳۳۶۱۲۸۳-۳۳۳۶۱۲۸۱

info@semnan-Hamyar.org