پروژه احداث سرویس بهداشتی در مجمع خدماتی رفاهی عباس آباد

صفحه اصلی / خبرهای روز سازمان / پروژه احداث سرویس بهداشتی در مجمع خدماتی رفاهی عباس آباد

خبر های روز

 

 

مشخصات :

نوع فعالیت : احداث سرویس بهداشتی

منطقه: عباس آباد شراهرود

وضعیت : اتمام شده

تصاویر مربوط به  احداث سرویس بهداشتی در مجتمع رفاهی عباس آباد

سمنان - بلوار پارک علم و فناوری (فرمانداری سابق ) سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان

۰۲۳-۳۳۳۶۱۲۸۳-۳۳۳۶۱۲۸۱

info@semnan-Hamyar.org