مزایده شیرآلات و اتصالات پلاستیکی گاز و آب

صفحه اصلی / دسته‌بندی نشده / مزایده شیرآلات و اتصالات پلاستیکی گاز و آب

خبر های روز

آگهی مزایده :

سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان در نظر دارد نسبت به فروش انواع شیرآلات و اتصالات پلاستیکی گاز و آب از طریق مزایده کتبی اقدام نماید . لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت شرایط مزایده و ارائه پیشنهادات ، حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ نشر آگهی در روزنامه به امور حقوقی و یا امور بازگانی سازمان همیاری به آدرس : سمنان بلوار مولوی ساختمان سابق فرمانداری مراجعه نمایند .

 

تاریخ درج آگهی : ۱۹ /۰۸/ ۱۳۹۹

 

سمنان - بلوار پارک علم و فناوری (فرمانداری سابق ) سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان

۰۲۳-۳۳۳۶۱۲۸۳-۳۳۳۶۱۲۸۱

info@semnan-Hamyar.org