پروژه مسکونی احداث ۱۰ واحدی مدیران

صفحه اصلی / تصاویر پروژه ها / پروژه مسکونی احداث ۱۰ واحدی مدیران

خبر های روز

 

 

مشخصات :

نوع فعالیت : ساخت پروژه مسکونی ۱۰ واحدی

منطقه: مدیران

وضعیت : در حال اجرا

تصاویر مربوط به عملیات ساخت پروژه مسکونی  مدیران

سمنان - بلوار پارک علم و فناوری (فرمانداری سابق ) سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان

۰۲۳-۳۳۳۶۱۲۸۳-۳۳۳۶۱۲۸۱

info@semnan-Hamyar.org