عملیات ساخت پروژه پل تقاطع راه آهن /خیرآباد

صفحه اصلی / پروژه تقاطع غیر همسطح پل خیراباد / عملیات ساخت پروژه پل تقاطع راه آهن /خیرآباد

خبر های روز

 

فعالیت های در حال انجام در مسیر ساخت احداث پل تقاطع راه آهن – خیرآباد به شرح زیر می باشد:

 

  اجرای بتن  مگر به همراه زیرسازی با قلوه سنگ

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان در راستای ساخت  پل تقاطع راه آهن – خیرآباد توسط سازمان همیاری عملیات زیرسازی با قلوه سنگ و بتن ریزی مگر  مربوط به فونداسیون پایه شرقی پل انجام شد .

 

تصاویر مربوط به عملیات  ساخت پروژه پل تقاطع راه آهن/ خیرآباد

سمنان - بلوار پارک علم و فناوری (فرمانداری سابق ) سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان

۰۲۳-۳۳۳۶۱۲۸۳-۳۳۳۶۱۲۸۱

info@semnan-Hamyar.org