ادامه روند عملیات ساخت پروژه مسکونی بلوار استقلال

صفحه اصلی / پروژه مسکونی بلوار استقلال / ادامه روند عملیات ساخت پروژه مسکونی بلوار استقلال

خبر های روز

گزارشی از اقدامات صورت گرفته شده در خصوص پیشرفت روند ساخت پروژه مسکونی ۱۴ واحدی بلوار استقلال :

 آغاز اجرای نمای ساختمان

 

 

سمنان - بلوار پارک علم و فناوری (فرمانداری سابق ) سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان

۰۲۳-۳۳۳۶۱۲۸۳-۳۳۳۶۱۲۸۱

info@semnan-Hamyar.org