ادامه عملیات ساخت پروژه مسکونی مدیران

صفحه اصلی / تصاویر پروژه ها / ادامه عملیات ساخت پروژه مسکونی مدیران

خبر های روز

 

آغاز عملیات ساخت پروژه مسکونی ۱۰ واحدی در شهرک مدیران سمنان

 

پیشرفت فیزیکی : آغاز قالب چینی فونداسیون

 

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان در راستای ساخت ساختمان مسکونی ۱۰ واحدی مدیران توسط سازمان همیاری عملیات قالب چینی فونداسیون آغاز شد .

تصاویر مربوط به عملیات ساخت پروژه مسکونی  مدیران

سمنان - بلوار پارک علم و فناوری (فرمانداری سابق ) سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان

۰۲۳-۳۳۳۶۱۲۸۳-۳۳۳۶۱۲۸۱