ادامه روند عملیات اجرای پل تقاطع راه آهن / خیر آباد

صفحه اصلی / پروژه تقاطع غیر همسطح پل خیراباد / ادامه روند عملیات اجرای پل تقاطع راه آهن / خیر آباد

خبر های روز

 

 

مشخصات :

نوع فعالیت : احداث پروژه پل خیرآباد

وضعیت : در حال اجرا

ادامه روند عملیات احداث پل تقاطع راه آهن – خیرآباد که به شرح ذیل می باشد :

زیرسازی و آماده سازی معبر

آغاز اجرای جدول گذاری

 آغاز اجرای لوله کشی فاضلاب

  ایجاد حفر جهت کارگذاری شمع های پل

تصاویر مربوط به عملیات احداث پروژه پل راه آهن  / خیرآباد

سمنان - بلوار پارک علم و فناوری (فرمانداری سابق ) سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان

۰۲۳-۳۳۳۶۱۲۸۳-۳۳۳۶۱۲۸۱

info@semnan-Hamyar.org