جابه جایی قطعات بتنی مربوط به راه آهن در مسیر احداث پل خیر آباد

صفحه اصلی / پروژه تقاطع غیر همسطح پل خیراباد / جابه جایی قطعات بتنی مربوط به راه آهن در مسیر احداث پل خیر آباد

خبر های روز

 

مشخصات :

نوع فعالیت : احداث پروژه پل خیرآباد

وضعیت : در حال اجرا

قطعات بتنی مربوط به راه آهن که در مسیر احداث پل خیرآباد قرار داشت
توسط سازمان جابجا گردید .

تصاویر مربوط به عملیات احداث پروژه پل راه آهن  / خیرآباد

سمنان - بلوار پارک علم و فناوری (فرمانداری سابق ) سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان

۰۲۳-۳۳۳۶۱۲۸۳-۳۳۳۶۱۲۸۱

info@semnan-Hamyar.org