ادامه عملیات ساخت پروژه مسکونی بلوار استقلال

صفحه اصلی / پروژه مسکونی بلوار استقلال / ادامه عملیات ساخت پروژه مسکونی بلوار استقلال

خبر های روز

 مشخصات :

نوع فعالیت : ساخت پروژه مسکونی ۱۴ واحدی

موقعیت: بلوار استقلال

وضعیت : در حال اجرا

گزارشی از اقدامات صورت گرفته شده در خصوص پیشرفت روند ساخت پروژه مسکونی۱۴واحدی بلوار استقلال :

 ادامه اجرای نمای ساختمان

تصاویر مربوط به عملیات ساخت پر وژه مسکونی بلوار استقلال

سمنان - بلوار پارک علم و فناوری (فرمانداری سابق ) سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان

۰۲۳-۳۳۳۶۱۲۸۳-۳۳۳۶۱۲۸۱

info@semnan-Hamyar.org